Jak přispět

Pro tento projekt jsme zřídili s pomocí SDS transparentní účet u FIO banky.

Číslo účtu 2701181288/2010. Prosíme dárce, aby v případě, že jejich příspěvek v kalendářním roce přesáhne 1000 Kč, poskytli například e-mailem (na obetikapitalismu@seznam.cz) informaci o svém jménu a datu narození, aby s nimi mohla být uzavřena dárcovská smlouva, což vyžaduje zákon. Sbírka se řídí etickým kodexem, uvedeným na našem webu.

Chystáme i přenosné pokladničky, abychom u nich mohli diskutovat s lidmi ve veřejném prostoru.