O sbírce

Pokud si zapneme televizi nebo rádio, pokud posloucháme mnohé politiky, novináře nebo experty, pokud se podíváme do učebnic, z nichž se učí naše děti, prakticky odevšad na nás vyskočí přízrak minulého režimu, označovaného jako „komunismus“, a jeho zločinů. Bezmála 30 let po listopadu 1989 a konci vlády jedné strany zakotvené v československé ústavě mají ještě stále mnozí v české společnosti zapotřebí bojovat staré bitvy a dokazovat si nadáváním na komunisty „odvahu“, když je dnes tak laciná (a nezřídka pomáhá retušovat vlastní staré „hříchy“).

Tento ideologický pohled zároveň dobře slouží zakrývání stinných stránek současné reality, případně pomáhá očerňování jejích kritiků, a není proto divu, že velmi vyhovuje dnešním vládnoucím elitám. Ze srovnání očekávání lidí a příslibů aktérů listopadu 1989 se skutečností je přitom zřejmé, že mnohé naděje zůstaly nenaplněny, mnohé sliby porušeny, místo starých křivd a nespravedlností vyrostly křivdy a nespravedlnosti nové. Také svět, v němž žijeme, rozhodně není rajskou zahradou liberálního „konce historie“, ale naopak jsme svědky nekončící série Západem vyvolaných válek a porušování mezinárodního práva, globální ekologické krize, stoupajícího počtu lidí nucených opouštět své domovy a stále rostoucích nerovností mezi bohatstvím a mocí korporací a hrstky miliardářů na jedné straně a chudobou a bezmocí miliard lidí na straně druhé.

Cílem skupiny aktivistů je na tuto skutečnost upozornit. Jsme přesvědčeni, že za naše problémy ani za problémy dnešního světa nemůže „komunismus“. Boj o suroviny a trhy, růst nerovností a devastace přírody pramení ze zákonů kapitalismu, výrobního způsobu, jehož středobodem je honba po zisku a akumulování bohatství na úkor jakýchkoliv ohledů ke společnosti i k přírodě. Je to tento systém, kapitalismus, který se během svého upevňování i expanze dopustil a stále dopouští bezpočtu zločinů, a který po sobě zanechal a bohužel stále zanechává bezpočet obětí. Tyto zločiny a tyto oběti však jako by nebyly vidět – připisují se na účet jednotlivých aktérů, „přirozenosti“ věcí a nezřídka na účet samotných obětí. Smrt umrzlých lidí bez domova se vysvětluje jejich „nepřizpůsobivostí“, smrt tisíců obětí neúrody a klimatických anomálií údajným „přelidněním“ a smrt statisíců obětí válek se ospravedlňuje potřebou vyvážet demokracii!

S tímto stavem se nehodláme smířit!

Jsme odhodláni ukázat na pravého viníka těchto zločinů – kapitalismus – a vytvořit důstojnou připomínku všem jeho obětem. Proto jsme se rozhodli vypsat finanční sbírku a následnou soutěž na zhotovení Památníku obětem kapitalismu, který hodláme instalovat v některém ze sídel České republiky…

Členové Výboru Památníku obětem kapitalismu:
  • Věra Beranová
  • Andrej Bóna
  • Nikola Čuřík
  • Monika Hoření
  • Markéta Juřicová
  • Milan Neubert
  • Libuše Staňková
  • Pavel Uhlíř